Tarief en contract2022-09-07T21:03:22+02:00

Tarief en contract

 

De natuur telt geen uren. Alleen de mens wil weten hoe laat het is (Eckhart Tolle)

Tarief

Outdoor Lifecoach tarieven
Op deze pagina vind je een korte uitleg over mijn tarief en contract. Voor individuele begeleiding door mij als Outdoor Lifecoach is mijn tarief € 90,- per uur, dit is inclusief BTW. De ervaring leert dat een coachsessie 1,5 uur duurt. In bijzondere gevallen, te denken aan jong volwassenen zonder werk of als je gewoon minder te besteden hebt, ben ik bereid een ander tarief te hanteren. Dit maak ik graag bespreekbaar.

Voor team- en bedrijfscoaching is het tarief maatwerk via een offerte.

Indien ik naar jou of jullie toekom en de reisafstand is meer dan 40km vanaf mijn woonplaats, dan bereken ik reiskosten.

 

 

 

Contract

William Slotboom Outdoor LifecoachVoor team- en bedrijfscoaching maak ik een offerte op maat.

Bij individuele coaching stel ik een contract op. In dit contract staan onder andere het coachdoel, de randvoorwaarden, de duur van de coachsessies en het tarief vermeld.

Randvoorwaarden zijn afspraken over eindverantwoordelijkheid, voortgang, verslaglegging, nakomen van afspraken en vertrouwelijkheid.

Belangrijk is te weten dat jijzelf verantwoording neemt over de inhoud van jouw traject, jouw keuzes en de voortgang. Uiteraard neem ik mijn verantwoording over het coachproces, de begeleiding, jouw veiligheid en de toe te passen technieken.